ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 11:36
އެމެރިކާއިން ހަދިޔާކުރި ވެކްސިން
އެމެރިކާއިން ހަދިޔާކުރި ވެކްސިން
ޔޫއެސް އެއިޑް
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުން
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000އަށްވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި
 
އެމެރިކާއިން ހަދިޔާ ކުރީ 100،620 ޑޯޒު ފައިޒަރ ވެކްސިން

ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 100،000އަށްވުރެ ގިނަ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުން ކޮވެކްސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 100،620 ޑޯޒެވެ. މިއީ ރައްކާތެރި ވެކްސިނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައި، އަލަށް ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި އިތުރު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީއެކެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާއި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޖުމްލަ 439،920 ފައިޒަރ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫއެސް އެހެންސީ ފޯރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމާއި ރައްކާތެރި ވެކްސިނެއް ޖެހުމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

ޔޫއެސް މިޝަން މޯލްޑިވްސްގެ ޝާޖޭ ޑި އެފެއަރޒް އެންޑްރިއާ އެޕެލް ވިދާޅުވީ، މިއީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ހަގީގީ ދީލަތިކަން ސިފަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫއެސް މިޝަނުން ދަނީ އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުށިޔާރު ކަމާއިި ލޮޖިސްޓިކް އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުވައި ދުނިޔެ ވެކްސިނޭޓްކުރަމުންކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެންފެށިފަހުން ޔޫއެސް އެއިޑުގެ ފަރާތުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 7 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި 60 ވެންޓިލޭޓަރުވެސް ޔޫއެސް އެއިޑުގެ އެހީގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް 1.2 ބިލިއަން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 533 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒު ވަނީ 115 ގައުމަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް