ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ރަމަޟާން 1438

ދޮންކެޔޮ ތިޔާގިވެ، އަގު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި

  • ދޮންކެޔޮގެ އަގު އުޅެނީ، 3ރ. އިން ފެށިގެން 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި
  • ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަގު ދަށަށްދާނެ
  • ކަރާގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައި

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 17:21 4,142

ދޮންކެޔޮގެ އަގުތައް ދަށަށް ދާނެ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދޮންކޭލަކީ ރޯދަމަހު ވަރަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު މޭވާއެކެވެ. 

މާރުކޭޓުގައި ދޮންކެޔޮ ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު، ބޮންތި ރަތްކެޔޮގެ އަގު 10ރ. އަށް ތިން ވަށް، 10ރ. އަށް 4 ވަކުގެ ރޭޓުން ލިބެ އެވެ. މާޅަސް ކެޔޮ ވަކެއް 10ރ. އަށް ދެ ވަށް ލިބެން ހުރި އިރު ފުސްކެޔޮ ވަކެއް އުޅެނީ، 3ރ. އާއި 4ރ އާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސަންފާ ކެޔޮ ވަކެއް އުޅެނީ، 4ރ. އާއި 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައީ ގދ މަޑަވެލެއްޔާއި ހއ. ކެލާގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ކާށިދޫ އިން ގެނެސްގެން ދޮންކޭލެވެ.

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކުވެސް ދޮންކޭލަށް ވަރަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް  އޮންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މި ރަމަޟާން މަހުގައި ދޮންކެޔޮގެ ޑީމާންޑް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށް ވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާޒާރުގައި ދޮންކެޔޮ ލިބެން ހުރި މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު، ކަރާގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ. އެގޮތުން ކަރާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 25ރ. އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި،ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރި މިންވަރު ގިނަވި ނަމަވެސް ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް އުޅެނީ ވަރަށް މަތީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް