ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2022 | ހުކުރު 20:59
މީގެ ކުރިންވެސް ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވޭ
މީގެ ކުރިންވެސް ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވޭ
ފޭސްބުކް
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ިވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލައިފި
 
އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
 
އެޗްޕީއޭ އާއި އައިޖީއެމްއެޗުން އަންނަނީ މަައްސަލަ ބަލަމުން

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުން މެދު ކަނޑާލާފައި މިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާތީ އެކަން ބަލައި ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކަމަށް ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުން އަންނަ އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުޑަކުދިންގެ ގަޔަށް ޖަހާފައިވާ މައްސަލަ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި އައިޖީއެމްއެޗުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅު އަޅައި، ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއެކުގައެވެ. އުޝާމް އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ވެކްސިންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އުޝާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެކަން ބަލާނެ ކަމަށް އޭރުވެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް