ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 17:46
ވިސްތާރާ
ވިސްތާރާ
އެމްއޭސީއެލް
ރާއްޖެއަށް ވިސްތާރާގެ ދަތުރުތައް ފެށުން
އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
ހަފުތާއަކު 7 ދުވަހު ދަތުރުކުރާނެ
 
އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުކުރާނީ މުމްބާއީއާއި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު
 
ވިސްތާރާއިން ދަތުރުތައް ފެށީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިން ކަމަށްވާ ވިސްތާރާއިން ރާއްޖެއަށް ޑެއިލީ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

މި ދަތުރުތައް އެ އެއާލައިނުން ފެށީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން ވަނީ އެ އެއަރލައިނަށް މަރުހަބާކިޔާފައެވެ.

ވިސްތާރާއިން ދަތުރުކުރާނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއާ ދެމެދުއެވެ. އެގޮތުން ހަފުތާއަކުން 7 ދުވަހު ދަތުރުތައް ބާއްވަން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އެއަރބަސް A320 މަރުކާގެ ބޯޓުތަކެވެ. އެއީ 160 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓުތަކެވެ.

ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ކުރަމުން އައީ ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެވެ. މި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ 25 މާޗު 2022ގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި، މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެ ގައުމުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 86,358 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ މިހާތަނަށް އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 13.2 އިންސައްތައެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވަމުންދާއިރު އެ ގައުމުގެ އެއަރލައިންތަކުން ކުރާ ދަތުރުތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ވިސްތާރާގެ އިތުރުން އެއަރ އިންޑިއާއާއި ގޯ އެއަރއިން ވެސް ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު ދަތުރުތައްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް