ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 08:57
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު ރާއްޖެ ދެން ދާނީ ތަރައްޤީގެ އައު ފިޔަވައްސަކާ ދިމާލަށް: ރައީސް
 
2024 އިން ފެށިގެން ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް ކުރާ ބޮޑު ހޭދަ އެހެން މަޝްރޫއަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ
 
ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި
 
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން 31 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދޭ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމްކޮށް ނިމޭ ހިސާބުން ރާއްޖެ ދެން މިސްރާބު ޖަހާނީ ތަރައްޤީގެ މުޅިން އައު ފިޔަވައްސަކަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ 27 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ހަނދުމަފު ނުނެތޭ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ވައުދަކީ ރަށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބެލުމެއް ނެތި އެއް ހަމައެއްގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ ވައުދު ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއިންވެސް މިވަގުތު 31 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މިހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތްވެސް ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމެވުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތްތައް ނިމުން ވެގެންދާނީ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަކުތަކެއް ގެނުވާނެ ކަމަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ މުހިންމު ބަދަލަކީ، ނަޖިހުން ތަޣައްޔަރުނުވާ ފެނުން، ސާފުތާހިރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަންނާނެ ބަދަލުކަމުގައި ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ބަދަލާއެކު ރާއްޖެ ދެން މިސްރާބު ޖަހާނީ ތަރައްޤީގެ މުޅިން އައު ފިޔަވައްސަކާ ދިމާލަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ސާފު ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަމުން އައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް 2024 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ތަރައްޤީގެ އެހެން މަޝްރޫއުތަކަށް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް މިހާރަށްވުރެ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި އޭރުން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ސިއްހީ ކަންކަމަށާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ލުއި ފަސޭހަ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރަން އޭރުން ޖާގަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، މިއީ އެކުންފުނީގެ 27 އަހަރުވީ ދިގު ތާރީޚުގައިވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގިނައިން އެކުންފުނިން ހިންގާ އަހަރު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް