ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 13:54
 ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޔޫއެއީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ޝެއިޚް ޚަލީފާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވަޑައިިގަތުމަށް ރައީސް ޔޫއޭއީއަށް
 
ޝެއިޚް ޚަލީފާ އަވަހާރަވީ ހުކުރު ދުވަހު
 
ޝެއިޚް ޚަލީފާ އަވަހާރަވުމުން ރާއްޖޭގެދިދަވެސް ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ރައީސް ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސް ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި ރައީސް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ޝެއިޙް ޚަލީފާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ރާއްޖެއިން ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ 2022 މޭ 14 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން 2022 މޭ 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޝެއިޚް ޚަލީފާ އަވަހާރަވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވި އިރު އުމުރު ފުޅަކީ 73 އަހަރެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ޔޫއޭއީގެ ރައީސްގެ އިތުރުން އަބޫދާބީގެ ވެރިޔާވެސްމެއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ރަސްމީ ނޫސް އިދާރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ރައީސް ޝެއިޚް ޚަލީފާ އަވަހާރުވުމުގެ ހިތާމައިގައި ޔޫއޭއީގެ ދިދަ ވެސް 40 ދުވަސް ވަންދެން ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި 3 ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވަތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ސްޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ސަބަބުން އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ރައީސްގެ ރަމްޒީ ރޯލެކެވެ. އެ ގައުމުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް