ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2022 | ހުކުރު 11:24
ރައީސް ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ނަންގަވައިގެން
ރައީސް ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ނަންގަވައިގެން
އުރީދޫ
ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ރައީސްއަށް
އުރީދޫއިން ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ރައީސްއަށް ވެދުމަށް އަރުވައިފި
 
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ރަސްމީ ބޯޅަ އަކީ "އަލް ރިހްލާ"
 
އުރީދޫ އިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސްއާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައި
 
ރައީސްއަށް ވެދުމަށް އެރުވި ބޯޅައަކީ ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނެއް ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރަމްޒެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ރަސްމީ ބޯޅަ "އަލް ރިހްލާ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުއަށް ވެދުމަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައި އެ ބޯޅަ ރައީސްއަށް ވެދުމަށް އެރުވީ އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޚާލިދު ހަސަން އަލް ހަމާދީއެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަލް ހަމާދީ ވަނީ ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗެއްް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ގަތަރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ރައީސްއަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ އޮފިޝަލް ބޯޅަ "އަލް ރިހްލާ" އަކީ އެޑިޑާސް އިން ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އުފެއްދި އެންމެ ދުވެލި ބާރު ބޯޅައެވެ. އެ ބޯޅަ ރައީސްއަށް ވެދުމަށް އެރުވީ ވޯލްޑްކަޕްގެ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭނެ ފަދަ ކުލަގަދަ އަދި ފޯރިގަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދައިދޭން އުރީދޫއިން ދޭ އަހަމިއްޔަތުކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އުރީދޫއިން 5ޖީ ކަވަރޭޖް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމާއި ޕީސް ކޭބަލް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ޔޫރަޕާއި ސިންގަޕޫރާއި ރާއްޖެ ގުޅުވައިދީ ޤައުމީ ޓެލެކޮމް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއި އެކި ދާއިރާތަކުން އީޖާދީ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަލް ހަމާދީ ވަނީ ރައިސްއާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ހަމާދީ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ އޮފިޝަލް މިޑްލްއީސްޓް އަދި އެފްރިކާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮޕަރޭޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް ފޯރިގަދަ ތަޖުރިބާއެއް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ކަސްޓަަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ފުރުސަތުތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް ކުލަގަދަ ފެސްޓިވަލެއް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން އުރީދޫ އިން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކުރިއަށްދާނީ 21 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން 18 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއަހަރު ޤަތަރުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް ބާއްވާ މިއަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް