ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 22:58
ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރޮއިޓާރސް
ޗައިނާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓުން
ޗައިނާގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން 9 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި
 
މި ހާދިސާ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
 
އިމާރާތް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާގައި ދިރި ހުއްޓާ 7 މީހަކުވަނީ ސަލާމަތް ކުރެވިފަ

ޗައިނާގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން 9 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާގެ ޗަންގްޝާ ސިޓީގައެވެ.

އެސިޓީގެ ފުލުހުން ބުނީ ހާދިސާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އިމާރާތުގެ ވެރި މީހާގެ އިތުރުން އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ތިން މީހުންކަމަށެވެ. ދެން ތިބި ފަސް މީހުންނަކީ، އިމާރާތަކީ ރައްކާތެރި ތަނެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ދޮގުރިޕޯޓް ލިޔުނު ފަރާތްތައް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ މި އިމާރާތް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާގައި ދިރި ތިއްބާ 7 މީހުންވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ. އަދިވެސް 16 މީހުން އިމާރާތުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިގުމާއިއެކު، ކޮންމެ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނަމަވެސް މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށާ ރަނގަޅަށް ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

އެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 72 ގަޑިއިރުވަންދެން މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 700ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވާކަމަށްވެސް މޭޔަރު ވަނިީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް