ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 18:51
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުން
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް / ޓްވިޓަރ
ފިޠުރު ޒަކާތް
ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
1 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރު 12:00ށް ގޮވާމުން ޒަކާތް ބަހާނެ
 
މެއި 1 ވަނަ ދުވަހު ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރު 12:00ށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް އަދި ފިތުރު ޒަކާތް ބަހާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ 30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން ހަވީރު 5:15ށް ކަމަށެވެ. އަދި މެއި 1 ވަނަ ދުވަހު ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރު 12:00ށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހާނީ 30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:00ން ފެށިގެން 10:30ށް ކަމަށެވެ. އަދި 1 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރު 12:00ށް ގޮވާމުން ޒަކާތް ބަހާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އޮންލައިންކޮށް ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 05:15 އަށެވެ. އެހެން ގަޑިއަކު ކައުންޓަރުން ފިތުރު ބަލައި ނުގަންނާނެއެވެ. އަދި 01 މެއި ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރު 12:00ށް ކައުންޓަރުތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް އިން އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުން ދާނީ ރަމަޟާންމަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހަންދެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް