ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 13:07
އިންސާނެއްގެ ގައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗް3އެން8 ފެނުން
އިންސާނެއްގެ ގައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗް3އެން8 ފެނުން
އެންޑީޓީވީ
އެޗް3އެން8 އިންސާނެއްގެ ގައިން ފެނުން
އިންސާނެއްގެ ގައިން ބާރޑްފުލޫގެ އެޗް3އެން8 ސްޓްރެއިން ފެނިއްޖެ
 
ގައިން ގަޔަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ
 
ބަލި ފެނިފައިވަނީ ހެނާން ޕްރޮވިންސްގެ 4 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިން
 
ކޮންޓެކްޓް ވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވެފައި ނުވޭ

އިންސާނެއްގެ ގައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާރޑްފުލޫގެ އެޗް3އެން8 ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އެ ގައުމުގެ ސިއްޙަތާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އިންސާނެއްގެ ގައިން މި ވޭރިއަންޓް ފެނުނު ނަމަވެސް ގައިން ގަޔަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ.

ބަލި ފެނިފައިވަނީ ހެނާން ޕްރޮވިންސްގެ 4 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިންނެވެ. އެޕްރީލް މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުންއައުންފަދަ ބަލީގެ އަލަމާތްތައް އެ ކުއްޖާގެ ގައިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެކުއްޖާއާ ކޮންޓެކްޓް ވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވެފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ބެލެވޭގޮތުގައި އެ ކުއްޖާއަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުކުޅުތަކާއި ކާޅުތަކާ ކޮންޓެކްޓުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބާރޑް ފްލޫގެ މި ވޭރިއަންޓް މީގެ ކުރިން ފެނިފައިވަނީ ޖަނަވަރުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ބާރޑް ފުލޫގެ އެކި ވޭރިއަންޓްތައް ޗައިނާއިން ފެންނަމުންދާއިރު ގިނައި ބަލި ފެނިފައިވަނީ ޕޯލްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
20%
0%
20%
20%
0%
ކޮމެންޓް