ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 21:34
ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިންލޭންޑާއި ސްވެޑެން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން
ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިންލޭންޑާއި ސްވެޑެން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފިންލޭންޑާއި ސްވެޑެން ނޭޓޯއާ ގުޅުން
ފިންލޭންޑާއި ސްވެޑެން ނޭޓޯއާ ގުޅުން، ރަޝިޔާއިން ބުނަނީ ޔޫރަޕަށް ހަމަޖެހުން ނުލިބޭނެކަމަށް
 
މިދެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅިއްޖެނަމަ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އަދަދު 32ށް އަރާނެ
 
ދެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ދަނީ ކުރަމުން
 
ނޭޓޯ ފުޅާވެގެންދިއުން އެއީ ޔޫރަޕުގެ ސުލްހައަށް އޮތް ހައްލު ނޫންކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނޭ

ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިންލޭންޑާއި ސްވެޑެން ނޭޓޯއާ ގުޅޭނެކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި މިހެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، މިދެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅިއްޖެނަމަ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އަދަދު 32ށް އަރާނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން, މިދެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައާއެކު ފިންލޭންޑާއި ސްވެޑެންއިން ވަނީ ނޭޓޯއާ ގުޅޭނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ދެނެގަތުމަށް އެގައުމުތަކުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައިވެސް އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް ހުރީ ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށްކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ.

ދެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަން ފެންމަތިވުމާއެކު ރަޝިޔާއިން ވަނީ މި ދެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުނަސް ޔޫރަޕަށް ހަމަޖެހުން ނުލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ނޭޓޯގެ ގައުމުތައް ރަޝިޔާގެ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް ނުގެނައުމަށް އެގައުމުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި, ނޭޓޯއާ އެ ދެގައުމުން ގުޅުން އެއީ ޔޫރަޕުގެ ސުލްހަޔަށް އޮތް ހައްލު ނޫންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް