ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 18:02
ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ވެއްޓުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ހަރަކާތްތެރިވާ ޗައިނާގެ ތަހުގީގު ޓީމު
ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ވެއްޓުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ހަރަކާތްތެރިވާ ޗައިނާގެ ތަހުގީގު ޓީމު
ސީ.އެން.އެން
ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުން
ވެއްޓުނު ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިން ފްލައިޓްގެ ވޮއިސް ރިކޯޑިން ޑައުންލޯޑްކުރަން އެމެރިކާއިން އެހީ ވަނީ
 
ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރިކޯޑިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެފްލައިޓް ވެއްޓުނު އިރު، ކޮކްޕިޓްގައި ތިބި ތިން ޕައިލެޓުންގެ ވާހަކަތައް ސާފުވާނެ
 
ފްލައިޓް ވެއްޓުނު މައްސަލަ ބެލުމަށް އެހީވުމަށް އެންޓީއެސްބީގެ ޓީމެއް ވަނީ ޗައިނާއަށް ގޮސްފައި
 
ވޮޝިންގޓަން ހުރި ލެބެއްގައި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިން ފްލައިޓްގެ ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރިކޯޑިން ޑައިންލޯޑް ކުރުމަށް ދަނީ އެހީވަމުން

ވެއްޓުނު ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރިކޯޑިން ޑައުންލޯޑްކުރަން އެހީވުމަށް އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑު (އެންޓީއެސްބީ) އިން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އެންޓީއެސްބީ އިން ވަނީ ވޮޝިންގޓަން ހުރި ލެބެއްގައި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިން ފްލައިޓްގެ ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރިކޯޑިން ޑައިންލޯޑް ކުރުމަށް ޗައިނާގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އެހީވެދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި ފްލައިޓް ވެއްޓުނު މައްސަލަ ބެލުމަށް އެހީވުމަށް އެންޓީއެސްބީގެ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ ޗައިނާއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އެހާ ރަނގަޅުނޫން މިދަނޑިވަޅުގައި އެމެރިކާގެ އެހީއަށް ޗައިނާއިން އެދުމުން މި މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން ހާމަވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރިކޯޑިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެފްލައިޓް ވެއްޓުނު އިރު، ކޮކްޕިޓްގައި ތިބި ތިން ޕައިލެޓުންގެ ވާހަކަތައް ސާފުވާނެއެވެ. ވެއްޓުނު ބޮއިންގް މަރުކާގެ ފްލައިޓްގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ދެ ޕައިލެޓުންނެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައި ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ގޮތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފްލައިޓް ވެއްޓެން މެދުވެރިވީ ބައެއްގެ އިހުމާލުން ކަމަށްވާ ނަމަ އެބަޔަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި މި ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފްލައިޓްގެ ދެ ވަނަ ކަޅުފޮށި ހޯދިފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ޗައިނާގެ ކުންމިންގ އިން ގުއަންގްޒޯއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މި ފްލައިޓް ޗައިނާގެ ދެކުނުގެ ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްޓިގައި ވަނީ މާޗު 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ހާދިސާގައި ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ 132 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، މިއީ 28 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގައި ހިނގި މިފަދަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް