ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 11:22
ޗައިނާގެ އީސްޓާރން އެއާރލައިން ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ޗައިނާގެ އީސްޓާރން އެއާރލައިން ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުން
ޗައިނާގެ އީސްޓާރން އެއާރލައިންގެ ދެވަނަ ކަޅުފޮށި ފެނިއްޖެ
 
ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތްވެފައެއް ނުވޭ
 
މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފްލައިޓުގެ އެއް ކަޅުފޮށި އަދި ކޮކްޕިކް ވޮއިސް ރެކޯޑަރު ފެނިފައިވޭ
 
ފްލައިޓު ވެއްޓުނުއިރު ބޯޓުގައި 123 ޕަސިންޖަރުންނާއި، 9 ކްރޫއިން ތިބި

މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ އީސްޓާރން އެއާރލައިން ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާގައި ހޯދަމުންދިޔަ ދެވަނަ ކަޅުފޮށި ފެނިއްޖެއެވެ.

ޗައިނާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓާރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެފްލައިޓް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ޗައިނާގެ ކުންމިން ސިޓީން ގުއަންޒޯ ސިޓީއަށެވެ. ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ، ޗައިނާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގެ ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރެއަށެވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، ފްލައިޓާއި ގުޅުން ކެނޑުނީ ވޫޒޯ ސިޓީއާއި ހިސާބުން ކަމަށެވެ. ފްލައިޓް ވެއްޓުނު އިރު އޭގައި ތިބީ 123 ޕަސިންޖަރުންނާއި، 9 ކްރޫއިން ކަމުގައި ޗައިނާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިތަކާއި، ފްލައިޓުގެ ބައެއް ބައިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފްލައިޓުގެ ކަޅުފޮއްޓެއް އަދި ކޮކްޕިކް ވޮއިސް ރެކޯޑަރު ފެނިފައިވާކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ފްލައިޓުގެ ދެވަނަ ކަޅުފޮށި ފެނުމާއެކު މިހާރު ފްލައިޓުގެ ދެކަޅުފޮށިވެސް ވަނީ ބެއިޖިންގް އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މިފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި ޕަސިންޖަރުންނާއި، ކްރޫއިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތްވެފައި ނުވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް