ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 14:19
މާކޯސް ޖޫނިއަރ
މާކޯސް ޖޫނިއަރ
އަލްޖަޒީރާ
ފިލިޕީންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
ރައީސް ޑުޓާޓޭގެ ޕާޓީއިން މާކޯސް ޖޫނިއަރ އެންޑޯޒްކޮށްފި
 
ފިލިޕީންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މޭ 9 ވަނަ ދުވަހު

ފިލިޕީންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅުއްވާ ފަރޑިނަންޑް މާކޯސް ޖޫނިއަރ، މިހާރުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭގެ ޕާޓީއިން އެންޑޯޒްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޑުޓާޓޭގެ ޕާޓީ ޕީޑީޕީ ލަބާން ޕާޓީއިން މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެފައި ނުވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ވެރިރަށް މެނީލާގައި ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި އެޕާޓީއިން ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީއިން ސަޕޯޓް ކުރާނީ ކުރީގެ ރައީސް ފަރޑިނަންޑް މާކޯސްގެ ދަރިކަލުން ބޮބްގބޮންގ މާކޯސްއަށް ކަމުގައެވެ.

މާކޯސް ޖޫނިއަރގެ ރަނިންގމޭޓެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ މިހާރުގެ ރައީސް ޑުޓާޓޭގެ ދަރިކަނބަލުން ސާރާ ޑޫޓާޓޭ އެވެ. ސާރާ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ދަވާއޯ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމްގައެވެ.

ޚިޔާލް ހޯދުމުގެ ޕޯލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ރިޔާސީ ރޭހުގައި ބޮންގ ބޮންގ މާކޯސް އުޅުއްވަނީ އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވުރެ ކުރީގައެވެ. އަދި ރަނިންގ މޭޓަށް ކުރިމަތިލެއްވި ސާރާގެ މަގްބޫލްކަންވެސް ފިލިޕީންސްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މޭ މަހުގެ ނުވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޮޅިވަރަންފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިމި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްވެސް ނިމެނީ - ކައުންސިލް
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް
ނާއިބުރައީސް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
ނައިބު ރައީސް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަކީ، ރައީސްގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާކަންތައް - ނައިބު ރައީސް
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށް ގެނައި ބަދަލަކީ އެދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއް: ނައިބު ރައީސް
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަންދެން: ނާއިބުރައީސް