ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 12:22
ނިއުޒިލަންޑުގެ ބީޗަށް ލައްގަމުންދާ މަރުވެފައިވާ ވޭލް
ނިއުޒިލަންޑުގެ ބީޗަށް ލައްގަމުންދާ މަރުވެފައިވާ ވޭލް
ބީބީސީ
ވޭލްތަކެއް މަރުވުން
ނިއުޒިލަންޑުގެ ބީޗަކަށް މަރުވެފައިވާ ވޭލްތަކެއް ލައްގަނީ
 
ބިޔަ 31 ވޭލް ވަނީ މަރުވެގެން ލައްގާފައި

ޕައިލޮޓް ވޭލް ކިޔާ ވައްތަރުގެ މަރުވެފައިވާ 31 ވޭލް ނިއުޒިލަންދްގެ ބީޗަކަށް ލައްގައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ ވައިލްޑް ލައިފްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެވޭލްތައް ލައްގާފައިވަނީ ފެޔާވެލް ސްޕިޓް ކިޔާ ބީޗަށެވެ. މިއީ އެގައުމުގެ ސައުތު އައިލަންޑްގެ ބީޗް އެކެވެ.  

ތިން ކިލޯމީޓަރެއްހާ ސަރަހައްދަކަށް މަރުވެގެން ލައްގާފައިވާ ވޭލްތައް ފެނިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. ވޭލްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ދިރި ތިއްބާ ފެނުނު ފަސް ވޭލް ސަލާމަތް ކުރުމަށް މޫދާއި ދިމާލަށް އަނބުރާ ލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ދޭތި ފަހުން ވަނީ އަނބުރާ ލައްގާފަ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ނިއުޒިލަންޑްގެ އެއް ޖަޒީރާ ކަމަށްވާ ސައުތު އައިލަންޑްގެ އެންމެ އުތުރުން އޮންނަ ފެޔާވެލް ސްޕިޓް ކިޔާ ބީޗަށް މީގެ ކުރިންވެސް ބޮޑެތި ވޭލްތައް މަރުވެގެން ލައްގާފައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެގައުމުގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ކޮންޒަރވޭޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެހިސާބުގެ ކަނޑުގައި ޕައިލޮޓް ވޭލްތައް ދާނެ ކޮޅެއް ނޭނގި ބަންދުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އެހިސާބުގެ ޓޮޕޯގްރަފީ އޮންނަ ގޮތުންނެވެ. ޕައިލޮޓް ވޭލްގެ އާބާދީ މުޅިން ސާފު ނުވި ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބީޗަށް ލައްގައިގެން ޕައިލޮޓް ވޭލް މަރުމަވުންދާ ދިޔުމުން އެވައްތަރު ނެތި ދިޔުމުގެ ބިރު އަދި ނެތްކަމަށް އެފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް