ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ލަންޑަން ހަމަލާ

ލަންޑަންގައި ދިން ހަމަލާ: ދެމީހެއްގެ ނަން ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފި

  • އެކަކީ އީސްޓް ލަންޑަންގައި އުޅެމުންދާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޚޫރަމް ބަޓް
  • ދެވަނަ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ރާޝިދް ރިދުއާނީ

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 03:44 | 2,135

ހަމަލާއަށްފަހު ހަ އަންހެނަކާއި ހަތަރު ފިރެހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން މިހާރުވެސްދަނީ ސުވާލު ކުރެވެމުން - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލަންޑަންގައި ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ދެމީހެއްގެ ނަން ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ނަންހާމަކުރި އެކަކީ އީސްޓް ލަންޑަންގައި އުޅެމުންދާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޚޫރަމް ބަޓްއެވެ.

ބާކިންގގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އަންހެނުންނާއި ކުދިންނާވެސް އެކުގައެވެ.

 ދެވަނަ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ރާޝިދް ރިދުއާނީއެވެ. މި ދެ މީހުންގެ އިތުރުން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި އެހެން ފިރެހެނަކުވެސް ފުލުހުންވަނީ ހަމަލާ ދިނުމާއެކު މަރާލާފައެވެ.

ހުދު ކުލައިގެ ވޭނެއްވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންޑަނުގަޑިން 22:00 ހާއިރު ލަންޑަން ބްރިޖްގައި ކައިރިން ބާރަށް ދުއްވާފައި އައިސް ވެހިކަަލުން މީހުންގެ ގައިގައި ގަސްތުގައި ޖައްސާ އެތައް ބަޔަކަށްވަނީ އަނިޔާ ދީފައެވެ.  އޭގެ ކުރިން އެ ވޭނުން ނުކުތް ތިން މީހަކުވަނީ ބޮރޯ މާކެޓް ކައިރީ މީހުންގެ ގަޔަށް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތް ސާވިސަސްއިން ބުނީ ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 36 މީހަކު އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާއިރު 18 މީހެއްގެ ހާލަތު ނާޒުކު ކަމަށެވެ.

މެޓްރޮޕޮލިޓަން ފުލުހުން ބުނީ ބަޓް އަކީ ޕާކިސްތާނަށް އުފަން އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް ކަމަށާއި އަދި ރިދުއާނީ އަކީ ބާކިންގގައި ދިރިއުޅޭ މޮރޮކޯ-ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ކޮމާންޑަރ މާކް ރައުލީ ވިދާޅުވީ ބަޓްއާ ބެހޭގޮތުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން  ތަހުގީގު ފެށުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ހަމަލާ ރާވާފައިވާކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ"އެމީހުންނާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން" ކަމަށެވެ. "އަދި އިތުރު އެއްވެސް ބަޔަކު ނޫނީ މީހަކު އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ނޫނީ ހިތްވަރުދީފައި ވޭތޯ " ބަލަމުން ދާކަމަށެވެ.

ހަމަލާއަށްފަހު ހަ އަންހެނަކާއި ހަތަރު ފިރެހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން މިހާރުވެސްދަނީ ސުވާލު ކުރެވެމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.