ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 23:13
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލް ވުމުގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލް ވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނީ އިންޑިއާއިން - ރައީސް ޞާލިޙް
 
ފަތުރުވެރިކަން މެދުނުކެނޑި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް ކޮރިޑޯއެއް ހުޅުވައިދިން
 
އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑު އިންޑިއާ އިން ގަނެފައިވޭ
 
މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި ތަޖުރިބާތައް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މީގެ ދެއަހަރުކުރިން ފެށިގެން ދަމަހައްޓަމުން އައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލާކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ދީލަތި އެހީތަކެއް، މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަަމަށެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަަމަ ވެކްސިން ފޯރުކޮށް ދިނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށާ އަދި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރީވެސް އިންޑިޔާއިން ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑު އިންޑިއާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ، ވަރަށް ގިނަ ސާމާނުވެސް ހަދިޔާކުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފަތުރުވެރިކަން މެދުނުކެނޑި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް ކޮރިޑޯއެއް ހުޅުވައިދިން ކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭސް ފަރުވާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެ ގޮތްވެސް އެ ޤައުމުން ހަމަޖައްސައިދިން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އިންޑިއާ އިން ނުދޭ ފުރުޞަތެއްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނައި ނަމަވެސް، މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި ތަޖުރިބާތައް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އާދައަކަށް ހެދި، ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑާ19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރި މަސައްކަތުގައި ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމުތަކުން ވެދިން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ގެއިތުރުން ޖަޕާން، އެމެރިކާ، ޔޫ.އޭ.އީ، ޗައިނާ، ބަނގްލަދޭޝް އަދި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ އާއި އދ.ގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން ވެދިން އެހީތެރިކަން ރައީސް ސާލިހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް