އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - އައިއެސް ހަނގުރާމަ

އައިއެސްގެ އަތްދަށުން އަލްބާޖް މިނިވަންކޮށްފި

  • އަލްބާޖް ސަރަހައްދު އައިއެސްގެ އަތްދަށުން ހިފުމަށް އޮޕަރޭޝަން ފެށީ މެއިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
  • ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފައުޖުތަކުންވަނީ ޤައިރަވާން އަނބުރާ ހޯދާފައިވާކަން މެއި މަހުގެ 23 ވަަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފަ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 5 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 16:05 1,934

އަލްބާޖް ސަރަހައްދު އައިއެސްގެ އަތްދަށުން ހިފުމަށް އޮޕަރޭޝަން ފެށީ މެއިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު - އަލްޖަޒީރާ

އިރާގުގެ އުތުރުގައި އައިއެސްގެ ބާރުގަދަ ސަރަހައްދުތަކުން އެ ޖަމާއަތް ފައްސާލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެދަށުން ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރީ އޮތް ސަރަހައްދެއް އިރާގު ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފައުޖުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިރާގް ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޙާޝިދް އަލް ޝާބީ އިން އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ވައިގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އަލް ބާޖް ޑިސްޓްރިކްޓް ފުރިހަމަޔަށް މިނިވަންވެފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

"އެ ސިޓީގެ އިމާރާތްތަކުގެ މަތީގައި ވަނީ އިރާގުގެ ދިދަ ނަގާފައި" ހާޝިދް ޖަމާއަތުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވެއެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން ޤައިރަވާން އާއި އަލްބާޖް ސަރަހައްދު އައިއެސްގެ އަތްދަށުން ހިފުމަށް އޮޕަރޭޝަން ފެށީ މެއިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފައުޖުތަކުން ވަނީ ޤައިރަވާން އަނބުރާ ހޯދާފައިވާކަން މެއި މަހުގެ 23 ވަަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން އެ ޖަމާއަތުގެ ޚިލާފަތު އިއުލާނުކޮށް އިރާގާއި ސީރިޔާގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އެ ޖަމާއަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ދެ ގައުމުން ވެސް މިހާރު ދަނީ އައިއެސްއަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

އެމެރިކާ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ވައިގެ މަގުންދެމުންދާ ހަަމަލާތަކާއެކު އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުން އައިއެސްގެ އަތްދަށުން މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އޮކްޓޯބަރުމަހުން ފެށިގެންދަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އައިއެސްއިން މިހާރު ތިބި ތަންތަނުގައި އިރާގު ސިފައިން ކުރިއެރުން ހޯދަމުންދާއިރު އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކު ތިބުމުން ކުރިއެރުމަށްވަނީ ހުރަސްއެޅިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް