އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ފޭކް ޒަމްޒަމް ފެން

މައްކާގައި ފޭކް ޒަމްޒަމް ފެން ވިއްކަމުންދިޔަ ފެކްޓްރީއެއް ރެއިޑްކޮށްފި

  • ޒަމްޒަމް ފެންކަމަށް ބުނެ ވިއްކަމުން ދިޔައީ އާދައިގެ އިސްކުރު ފެން
  • މި ފެކްޓްރީ ފުލުހުން ޗެކް ކުރީ އާއްމު ފަރާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމުން

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 5 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 10:46 26,089

ޒަމްޒަމް ފެން ކަމަށް ބުނެ ވިއްކަމުން ދިޔައީ އާދައިގެ އިސްކުރު ފެން - ގޫގުލް

މައްކާގައި ފޭކް ޒަމްޒަމް ފެން ބަންދުކޮށް ވިއްކަމުންދިޔަ ފެކްޓީއެއް ސައުދީގެ ފުލުހުން ރެއިޑްކޮށްފިއެެވެ.

 

ސައުދީއަރައްބިއްޔާގެ ޚާއްލިދިއްޔާ ނެއިބަރހުޑްގައި ހުންނަ މި ފެކްޓްރީ ފުލުހުން ރެއިޑް ކުރީ ޒަމްޒަމް ފެންކަމަށްބުނެ ފޭކް ފެން ވިއްކަމުންދަކަމުގެ ޝަކުވާ އާއްމު ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ޒަމްޒަމް ފެންކަމަށް ބުނެ އެ ފެކްޓްރީން ވިއްކަމުންދިޔައީ އާދައިގެ އިސްކުރުފެެނެވެ.

 

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ވަނީ އެ ފެކްޓްރީގައި އެވަގުތު ތިބި އޭޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމީހަކއި، އަރަތްބަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ފޮށީގައި ބަންދުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 16،000 ފެން ފޮށިގަނޑު ފުލުހުން ވަނީ އަތުލައިގެންފަައެވެ.

ދުނިޔޭގެ މުސްލިމު ގައުމުތަކުންނާއި، މައްކާގައި ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮންނަ ޒަމްޒަމް ފެން ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ފެން ވިއްކަނިކޮށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ފަޅާއަރާފައެވެ.

 

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު، ސައުދީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖުން ވަނީ ލައިންސަންސް އާއި ލޭބަލް ނެތި ޒަމްޒަމް ފެނުގެ ނަމުގައި ވިއްކަމުންދާ ފެނަށް ސަމާލުވުމަށްއެދިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް