ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ލަންޑަން ހަމަލާ

ލަންޑަންގައި ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަަލާގައި ހަ މީހުން މަރުވެ މަދުވެގެން 48 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ހަމަލާދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ފިރެހެނަކު ފުލުހުންވަނީ ބަޑިޖަހާ މަރާލާފަ

ކ. މާލެ | 4 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 18:03 | 1,575

ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ފިރެހެނަކު ފުލުހުންވަނީ ބަޑިޖަހާ މަރާލާފަ - ބީބީސީ

ލަންޑަންގައި ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަަލާގައި ހަ މީހުން މަރުވެ މަދުވެގެން 48 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ހަމަލާދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ފިރެހެނަކު ފުލުހުންވަނީ ބަޑިޖަހާ މަރާލާފައެވެ.

ހުދު ކުލައިގެ ވޭނެއްވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންޑަނުގަޑިން 22:00 ހާއިރު ލަންޑަން ބްރިޖްގައި ހިނގާފައިދިޔަ ބައެއްގެ ގައިގައި ޖައްސާފައެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ ވޭނުން ނުކުތް ތިން މީހަކުވަނީ ބޮރޯ މާކެޓް ކައިރީ މީހުންގެ ގަޔަށް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ތިން ފިރެހެނުންވެސް ތިބީ ފޭކް ބޮމްވެސްޓް ލައިގެން ކަމަށެވެ.

ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކު ހިމެނޭއިރު އޭނާގެ ގަޔަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މީހުނަށް އެހީވުމަށްދިޔަ ވަގުތުއެވެ.

އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ޒަޚަމްތަކެއް ނޫނެވެ.

ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީންވަނީ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން މަޑުޖައްސާލާފައެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް ކޯބްރާ އިމަރޖެންސީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިހަމަލާއަކީ ހިތްދަތި ހަމަލާއެއްކަމަށް ބޮޑުުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ސިފަ ކުރައްވާފައިވާއިރު ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޖެރެމީ ކޯބީން ވަނީ އެ ހަމަލާއަކީ އަނިޔާވެރި އަދި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ހަމަލާއެއްކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.