ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ފެތުރުން

މިދިޔަ މަހު ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ޖެހިގެން 600 އެއްހާ މީހުން މަރުވި

  • ވޭތުވެދިޔަ 72 ގަޑިއިރު އެކަނިވެސް ކޮލެރާގެ 10،000 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
  • ކޮލެރާގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 130،000އަށް އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރުވަނީ ދީފައި
  • ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ ނުވަމަސް

ކ. މާލެ | 3 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 14:29 | 3,763

ޔުނިސެފުން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ 72 ގަޑިއިރު އެކަނިވެސް ކޮލެރާގެ 10،000 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް - އަލްޖަޒީރާ

ޔަމަނުގައި ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް ކޮލެރާ ފެތުރެމުންދާއިރު އެ ބަލީގައި 600 މީހުން މަރުވެ ގާތްގަނޑަކަށް 70،000 ކޭސް ޔުނިސެފުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި އިންސާނީ އަދި ކުދިން ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި މައިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޖަމްއިއްޔާއިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ ނުރައްކާތެރިކޮށް އޮތް ކޮލެރާގެ ހާލަތު ކާރިސާއަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ޗެކްޕޮއިންޓެއް ނޫނީ ސަރަހަދީ ރޮނގެއް ހުރަސްކުރުމަށް ކޮލެރާއަކަށް ހުއްދައެއް ބޭނުމެއްނުވޭ. ނޫނީ ކޮލެރާއެއް ތަފާތެއް ނުކުރާނެ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންޓްރޯލް އޮތް ސަރަހައްދެއް،"ޔުނިސެފްގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ގީއަރޓް ކެޕިލައަރ އެގައުމަށް ކުރެެއްވި ޒިޔާރަތަށްފަހު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެ އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވެއެވެ.

އޭނާވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮލެރާގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 130،000އަށް އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ.

ޔުނިސެފުން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ 72 ގަޑިއިރު އެކަނިވެސް ކޮލެރާގެ 10،000 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

ކެޕިލައަރ ވަނީ ޚިދުމަތް ލިބޭ މަދު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ދެ ކިލޯ ހަމަ ނުވާ ތުއްތު ތުއްތު ކުދިން މަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

"އެކަމަކު އެކުދިންނަކީ ނަސީބުވެރިން.ކޮލެރާ،ބޭރަށްހިންގުން،ނޫނީ ކާޑު ބަލި ފަދަ ފަސޭހައިން ފަރުވާދެވިދާނެ އެތައް ބަލިތަކެއްގައި އެއްވެސް އަޑެއްނީވި ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ކުދިން ޔަމަނުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މަރުވޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަޕިލައަރ ވިދާޅުވީ މުސާރަ ނުލިބޭތޭ ނުވަމަސް ވެފައިވާ ސިއްހީ އެހީތެރިން ދަނީ ކޮލެރާގެ ސަބަބުން މަރުވަމުންދާ ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ޔަމަނުގައި ކޮލެރާގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާތީ މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ޔަމަނަށް ކޮލެރާގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވިއިރު، ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގައުމު ސުންނާފަތިވެ، އެތައް ސަތޭކަ ހޮސްޕިޓަލަކާއި ސިއްޚީ ހިދުމަތްދޭ އެތައް ތަނެއްވަނީ ވީރާނާވެފައެވެ.

ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަކުރާ ހޫޘީންނަކީ ދީނީ، އިޖްތިމާއީ އަދި ހަތިޔާރު އެޅި ސިޔާސީ ޖަމާއަތެކެވެ. އުފެދުނީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި "އަންޞާރުﷲ"ގެ ނަމުގަ އެވެ.

ޔަމަންގެ ރައީސް އަބްދު ރައްބޫ މަންސޫރުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހޫޘީން ތެދުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހޫޘީން ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމީހުންގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިއަކީ އަލީ އަބްދުﷲ ސާލިހާއި އޭނާ އަށް ވަފާތެރި ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ.

ޔަމަނުގެ ހޫޘީންގެ ބާރު ގަދަވެ ރައީސް އަބްދު ރައްބޫ މަންސޫރު ހާދީގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކުރުމުން ސައުދީން ވަނީ ޔަމަނުގެ ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތުގައި ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހު ހަނގުރާމަ ފަށާފައެވެ.

ސައުދީއާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުން ހޫޘީން ބަލިކޮށް ބައެއް ސިޓީތައް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ގައުމުގެ ބޮޑުބައެއްވަނީ ސުންނާފަތިވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.