ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:38
ރަޝިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ރަޝިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގައި ކޮވިޑް ހާލަތު
ރަޝިއާއިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ކޮވިޑްގެ އައު ކޭސްތައް ފެނިއްޖެ
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން 113،122 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ކޭސް ފެނިއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ 113،122 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް ފެށުނުފަހުން އެގައުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ފެނުނު ކޭސްތައް އެއް ލައްކައިން މައްޗަށް އަރާފައިވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި 668 މީހަކު މަރުފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެގައުމުން ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 700،000 އިން މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް