ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 16:43
ނ. ވެލިދޫގައި ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު މޮބިލައިޒް ކުރުން
ނ. ވެލިދޫގައި ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު މޮބިލައިޒް ކުރުން
އެމްޓީސީސީ
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ވެލިދޫގައި ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް، ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫޢަކީ 18.25 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް
 
މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 280 ދުވަސް ތެރޭގައި

ނ. ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކާއި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީސީސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސސީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ސަރަޙައްދު މޮބިލައިޒް ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 29ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ މިމަޝްރޫޢޫގެ ދަށުން، ބިން ހިއްކުމާއި، ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، އަދި ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނޭކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރއިން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫޢަކީ 18.25 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ. މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 280 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމްޓީސީސީގެ 64 މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 22 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިންމާފައިކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް