ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 22:56
މޮޑާނާ ވެކްސިން
މޮޑާނާ ވެކްސިން
އޭޕީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ހާލަތު
މޮޑާނާގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒުން، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުކޮށްދޭ
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް މިހާތަނަށް އައިއިރު 89 ގައުމަކުން ވަނީ ފެނިފައި
 
50 މައިކްރޯ ގްރާމްގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒާއެކު އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައިދޭ މިންވަރު 37 ގުނަ އިތުރުވޭ
 
މޮޑާނާއިން އަންނަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް ވަކި ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން

މޮޑާނާގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒްއިން މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުކޮށްދޭކަމަށް މިހާތަނަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތަކުން ހާމަވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު މޮޑާނާއިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންގެ ޑޯޒް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު ޑޯޒެއް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކުރިން، އެކުންފުނިން ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަނީ މިހާރު ޖަހަމުން އަންނަ ޑޯޒްތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކުންފުނިން އަންނަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ވަކި ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލްތައް ފަށާނެކަމަށް މޮޑާނާއިން ބުނެއެވެ.

މޮޑާނާގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ ޕައުލް ބޯޓަން ވިދާޅުވީ މޮޑާނާގެ ޑޯޒުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު ހުރީ މަތީގައިކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކާ ދިމާކޮށް، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ޑރ ޕައުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮޑާނާއިން ބުނީ މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ހަށިގަނޑުގައި އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައިދޭ މިންވަރު ދަށްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 50 މައިކްރޯ ގްރާމްގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒާއެކު އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައިދޭ މިންވަރު 37 ގުނަ އިތުރުވާކަމަށް މޮޑާނާއިން ބުނެއެވެ. އަދި 100 މައިކްރޯ ގްރާމްގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒާއެކު 80 ގުނައަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައިދޭ މިންވަރު އިތުރުވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް 100 މައިކްރޯގްރާމަށް ހުއްދަހޯދުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ކުންފުނިން ނުގެންގުޅޭކަމަށް މޮޑާނާގެ ރައީސް ސްޓެފަން ހޯގާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހޯގާ ވިދާޅުވީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒްގެ 50 މައިކްރޯގްރާމުން އެންޓިބޮޑީ އުފައްދައިދޭ މިންވަރަކީ، ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރންއިން ދިފާއުވުމަށް ރަނގަޅު މިންވަރެއްކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހު 50 މައިކްރޯގްރާމްގެ މޮޑާނާގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހުއްދަދީފައެވެ. މޮޑާނާއިން ކޮވިޑަށް އުފެއްދި ދެ ޑޯޒުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޑޯޒަކީވެސް 100 މައިކްރޯގްރާމްގެ ޑޯޒެކެވެ.

މިދިޔަ މަހު ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް މިހާތަނަށް އައިއިރު 89 ގައުމަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް