ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:49
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް
ރާއްޖޭން އޮމިކްރޯންގެ އިތުރު ހަތަރު ކޭސް ފެނިއްޖެ
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ފެނިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިންތަކެއްގެ ގައިން

ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއެންޓް، އޮމިކްރޯންގެ އިތުރު ހަތަރު ކޭސް ރާއްޖޭން ފެނިފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ހިއްސާކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޕިޑަމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯނަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަރާތްތަކަކީ އެފްރިކާގެ ދެކުނު ގައުމުތަކަށް މިފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރިސްކް އެސެސްމެންޓްތައް މިހާރު ހަދަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އިތުރަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ހެދުނު ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ވޭރިއެންޓަކީ އެކަކުގެ ގައިން އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ވޭރިއެންޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ވޭރިއެންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުން އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުމަށް މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. އަދި އިތުރު ވެކްސިން ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެ ވެކްސިންތައް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ދޭން ފަށާނެކަމަށް އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މިއީ ރާއްޖޭގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ނެތްކަމަށް ބަލައިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ ތިބެންވީ ވަގުތު ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 21 ރަށެއް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސ. ހިތަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ނ. މާފަރު، ބ. އޭދަފުށި އަދި ތ. ވިލުފުށީގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ގިނަކަމަށް އަފްޒަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް