ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 09:09
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެ ހޮންކޮންގުގެ އޭ ލިސްޓްގައި
ރާއްޖެއިން ހޮންކޮންގަށް ދަތުރުކުރުން އެ ގައުމުން މަނާ ކޮށްފި
 
ރާއްޖެއާއި އެކު އަލަށް އޭ ލިސްޓަށް ލާފައިވަނީ، ސެނެގާލް އާއި ޓިއުނީޝިއާ
 
މިހާތަނަށް 46 ގައުމަކުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ވަނީ ފެނިފައި

ރާއްޖެއިން ހޮންކޮންގަށް ދަތުރުކުރުން އެ ގައުމުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

މި މަހުގެ 9 ވަަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގައުމަށް ރާއްޖެއިން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް، ރާއްޖެވަނީ އެ ގައުމުގެ އޭ ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައެވެ. އޭ ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގައުމުތަކަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ލިސްޓެކެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޭ ލިސްޓަށް ލާފައިވަނީ، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް، އޮމިކްރޯން ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއާއި އެކު އަލަށް އޭ ލިސްޓަށް ލާފައިވަނީ، ސެނެގާލް އާއި ޓިއުނީޝިއާއެވެ.

Advertisement

އޭ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގައި ތިބި ހޮންކޮންގްގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔުމަށްފަހު އެ ގައުުމުން ކަނޑައަޅާ ވަކިި ހޮޓެލެއްގައި 21 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެއެެވެ.

އޮމިކްރޯންއަކީ "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިހާތަނަށް 46 ގައުމަކުން މި ވޭރިއަންޓު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އޮމިކްރޯނަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ ރާއްޖެ އައި ސައުތު އެފްރިކާ ފަތުރުވެރިއެކެވެ. މިކަން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ ޖީނޯމިކް ސީކުއެންސް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ޖީނޯމިކް ސީކުއެންސް ހަދަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖެއިން މި ޓެސްޓް ހެދުމަށް މެޑިފްލެކްސް ލެބޯޓްރީން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެތަނުން އަންނަނީ މަަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް