ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 18:59
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ދެމީހުން
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ދެމީހުން
ޕޮލިސް
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުން
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އެ ދެމީހުން ވަނީ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެފައި
 
އެމީހުންގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ

ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ދެމީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެއީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމީހުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އިގުބާލް ހޮސައިންއާއި، ޝޮހެލް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. މި ދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދިޔައީ އެމީހުންގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެ މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

އެމީހުންގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެމީހުން ވަނީ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ދެމީހުން ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ސައްހަ ނޫން ލިޔެކިިޔުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައެވެ. މިކަމުގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ބިދޭސީންނެވެ. މިކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، އަދިވެސް މި މަސައްކަތްތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ފެންނަމުންނެއް ނުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 11:46
Hussain Shakir
ކަޅުބާޒާރުގަ ޑޮލަރުވިއްކާ އެއްމެ ދެމީހުންތަ އުޅެނީ އެހެންވީމަ ދެންކަޅުބާޒާރުގެ ބަލާއިން މިސަލާމައިތް ވީތާދޯ