ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން

ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާތީވެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

  • ސަރުކާރުން ދަނީ ޓަބަލް ޓެކްސް ނަގަމުން
  • އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ވަނީ ފެއިލްވެފައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 29 މެއި 2017 | ހޯމަ 00:10 6,058

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރޯދަ މަސް ފެށުމާއިއެކު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހު މޫކައި ސުއިޓުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނައިބް ރައީސް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެގެންދިޔުމާއި އެކު ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ބޮލުގައި އެޒިންމާ އަޅުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާއިރު ދަތުރުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކުގެ އަގު ސަރުކާރަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށާއި ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއިއެކު މި އަގުތައް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ޕާލިމެންޓްރގެ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށާއި ރޯދަ މަސް އަންނަ އިރު ސަރުކާރުން މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިގްތިޞާދީ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެންނަން އެ ޔޫނިއަން މެދިވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ހަމަ އެކަނި ފަޅު ރަށްތައް ހުޅުވާލުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ދުރާލާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނަގަމުންދާ މީރާ ހިންގުމުގައި އިސްލާހްތަކެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް އަމީތު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

 

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ނަގަމުންދާ ޓަބަލް ޓެކްސްއާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް