ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 22:38
އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އޭއެފްޕީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް
އިންޑިޔާއިން ވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ފެނިއްޖެ
 
އެއީ އިންޑިޔާގެ ކަރުނާޓަކާގައި ދަތުރުކޮށްފައި އައި ދެމީހުން
 
އިންޑިޔާއިން ފެނިފައިވަނީ ދެ ކޭސް
 
އޮމިކްރޯން ޖެހިފައިވަނީ 46 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށާއި 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއެންޓެއް ކަމަށްވާ އޮމިކްރޯން އިންޑިޔާއިން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާއިން ފެނިފައިވަނީ ދެ ކޭހެއެވެ. އެއީ އިންޑިޔާގެ ކަރުނާޓަކާގައި ދަތުރުކޮށްފައި އައި ދެމީހުންނެވެ.

އިންޑިޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އޮމިކްރޯން ޖެހިފައިވަނީ 46 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށާއި 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ބައެއް ކަމެއް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި މި ދެ ކޭހާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އެކިއެކި ގައުމުންތަކުން ފެންނަމުންދާއިރު، މި ވޭރިއެންޓްގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، ގައުމުތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން އެ ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމަކަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓުގެ 30 މިއުޓޭޝަންސް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާއިރު، މިވަގުތަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މި ވޭރިއެންޓްގެ ބައެއް މިއުޓޭޝަންސްތަކަކީ ކޮވިޑްބަލީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްކޮށްލާނެ މިއުޓޭޝަންސްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވިފައިވެއެވެ.

މި ވޭރިއެންޓް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ގައުމުތަކުން ގެންދަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި