ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 15:07
ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން(ކ) އަދި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު
ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން(ކ) އަދި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު
ޓްވިޓަރ
ރިލްވާނާއި ޔާމީން
ރިިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައާއި ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގައި ހާމަކުރެވޭނެ މައުލޫމާތެއް ނެތް: ފުލުހުން
 
މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާތީ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވޭ
 
ޔާމީން މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް
 
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރީ އަހަރެއް ކުރިން

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައާއި، ރިލްވާނުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މައްސަލައިގައި ހާމަކުރެވޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރާތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވާއިރު، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއިން ފުލުހުންނާ ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހާމަކުރެވޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން ހާމަކުރެވޭނެ މައުލޫމާތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހު ރިލްވާން ވަގަށް ނަގާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް އަށް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ހުޅުމާލެއިން ރިލްވާން ވަގަށް ނަގައިގެން އަރުވާފައިވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށެވެ. އެ ކާރުން ފެނުނު އިސްތަށިތަކުން ރިލްވާންގެ މަންމަގެ ޑީއެންއޭ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. އަދި ރިލްވާނަށް ބަޔަކު މީހުން ފާރަލި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެންމެ ފަހުން ފުލުހުން މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަނުކުރާތީ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ މުއައްސަސާއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ހޯދުމަށް ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން ވަނީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގުމާއި ގުޅިގެން އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި، އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ސިޑިކައިރިންނެވެ. ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޔާމީން މަރާލާފައިވަނީ ފާރަލުމަށް ފަހު އެ ގެއަށް ދެ މީހަކު ވަދެ ހަމަލާދީގެންނެވެ. ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. 

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އެއަށްފަހު ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި އެ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. އެ މީހުން ދޫކޮށްލި ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުމެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް