ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 20:17
ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެެރެއިން
ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިޔޯރީ
ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެ އާ އިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ނިމިފައި: ފެނަކަ
 
އިންޖީނުގެ ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމީ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން
 
އާ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކޮށްފައި ވަނީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި
 
ރަމްޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އާ އިންޖީނުގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ

ގއ. ފިޔޯރީގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އިންޖީނުގެ ބާވެފައި ވާތީ އާއި އިންޖީނުގެ ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އަޅާފައިވާ އާ އިމާރާތަށް ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެ ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެ އާ އިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމީ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނިގެ ހާދިސާގައި އިންޖީނުގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީއެވެ. އެ ހާދިސާގައި ޑިއުޓީގައި ހުރި ޒުވާނަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ހާދިސާގައި ނިޔާވީ އިންޖީނުގޭގެ ޑިއުޓީއަށް ހުރި އެރަށު ޗިޗަންޑާގޭ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ނާޒިދު އަބްދުﷲ އެވެ.

އިންޖީނުގެ އާ އިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ މެނޭޖިގ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އާ އިމާރާތަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލު ކުރުމަށް އިމާރާތަށް މިހާރު ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެތެރޭގެ ފާރެއް ތަޅާލައި ޖާގަ ބޮޑުކޮށް އެހެނިހެން ގިނަ މަސައްކަތްކެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރަމްޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޖީނުގެ އާ އިމާރާތުގައި ހިންގަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ފިރޔޯރީ އަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ދާއިމީ ކަރަންޓް ކަމަށާއި އަދި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ބާ އިންޖީނުގޭގައި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަނުން ވަނީ އިނާޔަތެއް ދީފައެވެ. އަދި މަރުވި ޒުވާނާގެ އާއިލާގެ މީހަކަށް ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެއިން ވަޒީފާ ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް