ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - ޓިއުބްލައިޓް

"ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކުރުމާއެކު އެފިލްމަށް ތައުރީފުކުރާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ

  • މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސޮހައިލް ޚާން

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 27 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 11:38 2,835

ޓިއުބްލައިޓުގެ ޕޯސްޓަރެއް - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ސަލްމާންޚާންގެ "ޓިއުބްލައިޓް" ގެ ޓްރެއިލާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގައި އާންމު ކުރުމާއެކު އެފިލްމަކީ ވެސް ވަރަށް ރީތިވާނެ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އެފިލްމު ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ކަމަށް ބުނެ ތައުރީފު ކުރާމީހުން އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

އާންމުންގެ ތަރުހީބާ އެކު "ޓިއުބްލައިޓަކީ" ބޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ވާނޭ ފިލްމެއް ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

މިއަންނަ ކުޑައީރުގައި "ޓިއުބްލައިޓް" އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޓްރެއިލާއިން ފެނިގެންދަނީ ލަކްޝްމަން ސިންގް ނުވަތަ ޓިއުބްލައިޓް (ސަލްމާން) އޭނާގެ ބޭބެ ކަމަށްވާ ބާރަތު (ސޮހެއިލް) އިންޑޯ-ޗައިނާ ބޯޑަރުގައި ހަނގުރާމަކުރަން ގޮސް އަނބުރާ ނައުމުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރެވެ. އަދި ސަލްމާނަށް އޭނާގެ ބޭބެ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހާއްސަ އާދަޔާހިލާފު ބާރެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

ޓްރެއިލާގައި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މަަރުވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯމް ޕޫރީ ވެސްް ޓްރެއިލާގައި ފެނިގެންދެ އެވެ. ޕޫރީ މަރުވެފައިވަނީ ކާޑިއެކް އެރެސްޓެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަލްމާން މި ޓްރެއިލާ ނެރުމުގެ ހަފްލާގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ޓްރެއިލާ ބަލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޯމް ޕޫރީ ފެނުމުން ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށާއި ޕޫރީއަކީ އޭނާއާ ވަރަށް ގާތް މީހެއް ކަމަށެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް" އަކީ ހިމާލިޔާ ބޯޑަރާ ހެދި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު 1962 އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކާއި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކާ ބައްދަލުވެ، އެ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވެވި، ބޯޑަރުގެ މައްސަލަގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ދަނޑިވަޅުގައި ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮތް ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް