ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 20:52
ރަޝިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއް
ރަޝިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއް
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިއާގެ ކޮވިޑް-19 ހާލަތު
ކޮވިޑް-19: ރަޝިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ މަރު!
 
ރަޝިއާގެ ކޮވިޑް-19 ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން 1،241 މީހަކު މަރުވި

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރަޝިއާއިން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި 1،241 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުން ކޮވިޑް ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވި ދުވަހެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމުން 39،256 މީހަކު ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ފެންނަ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެ ގައުމުން ވަނީ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ 80އަށްވުރެ ގިނަ ސަރަހައްދުގައި ހުރި، ފަސޭހައިން ކޮވިޑް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އޮފީސްތައް ފަދަ ތަންތަން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް