ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 00:03
ސޯބެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ސޯބެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ ސިޓީ
ހޯލެއް ނުލިބިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރުން މަގުމަތީގައި!
 
އަންނަމަހު 3 ގެ ރޭގަނޑު 12 ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުވާކުރަން ޖެހޭ
 
އެލްޖީއޭއިން ބުނަނީ ހޯލެއް ނުލިބުނިއްޔާ ލިބުނު ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަށް
 
ސްކޫލަކުން ހޯލެއް ނުދިން

އަލަށް އިންތިޚާބުވި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހޯލެއް ނުލިބިގެން ހުވާކުރުން މަގުމަތީގައި ބޭއްވުމަށް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އަބްދުﷲ ސޯދިޤް (ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯބެ ވިދާޅުވީ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އައިރުވެސް އެކަން ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.  އެފަދަ ހަފުލާއެއް ބޭއްވޭވަރުގެ ހޯލެއް ހުންނަނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދެ ހޯލުންކުރެ އެއްވދސް ހޯލެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމުގައި ސްކޫލްތަކުން ހޯލް ދޫކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސޯބެ ވިދާޅުވީ ސްކޫލްގެ ހޯލްތައް ކައުންސިލަށް ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ  އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނުދީގެން ކަމަށެވެ.

ސޯބެ ވިދާޅުވީ ޕްރިންސިޕަލަށް ވެސް ހީފުޅުވެފައި އޮތްކަމަށް ބެލެވެނީ މުޅިންވެސް އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ހޮވިފައިވާތީ މިއީ އެމްޑީޕީ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީ ކަމެއް ނަމަ ހުވާކުރުން ބޭއްވޭވަރުގެ ހޯލް އެބަހުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަދި ޤައުމީ ކަމަކަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލު ހޯލެއް ނުލިބުމުން މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅަކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށާއި އެލްޖީއޭއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހޯލެއް ހަަޖެހޭނެކަމަށް އެލްޖީއޭއިން ބުނި ނަމަވެސް މިހާނަށް އައިރުވެސް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އެކަން ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ހޯލް ނުލިބޭނަމަ ލިބުނު ތަނެއްގައި ހުވާކުރުން ބޭއްވުމަށް އެލްޖީއޭއިން ބުނެފައިވާކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯބެ ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 12 ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުވާކުރަން ޖެހޭއިރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 10 ޖަހާއިރު ހުވާކުރުމަށް ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ. ސޯބެ ވިދާޅުވީ ހުވާކުރުން ބާއްވަން ޖެހެނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ތަނެއް ނުލިބިއްޖިއްޔާ ބާއްވަން ޖެހޭނީ މަގުމަތީގައި ކަމަށެވެ. މަގުމަތީގައި ނަމަވެސް ޖޫން މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަތް ގޮނޑި ވެސް ހޯދީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 00:01
Modaf
Magumathega eh noon jahvuga kuran vee.
25 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 23:48
Waseela
Saabahe Sobe.