ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 21:29
އެމީހާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ ރިސޯޓާއި މޭލެއްހާ ބޭރު ދުރުން
އެމީހާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ ރިސޯޓާއި މޭލެއްހާ ބޭރު ދުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެއްލުނު މީހާފެނިއްޖެ
ކެޓްމަރާންއެއްގައި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާފެނިއްޖެ
 
އޭނާ ފެނުނީ އެ ރިސޯޓްގެ އުޅަނދަކަށް

އދ.އަތުރުގާ އަިލެންޑް ރިސޯޓުން ކެޓްމަރާންއެއްގައި ނުކުމެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަތުރުގާ އަިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްރީ ލަންކާގެ އެމީހާ ފެނުނީ، އެ ރިސޯޓްގެ އުޅަދަނކަށް ކަމަށެވެ.

 

15 ވަރަކަށް ފޫޓްގެ މި ކެޓްމަރާންގައި އޭނާ ކަނޑަށް ނުކުތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.15 ހާއިރުއެވެ. އޭނާ ފެނުނީ، އެ ރިސޯޓާއި މޭލެއްހާ ބޭރު ދުރުންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. ފެނުނުއިރު އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

 

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި، އެ ރިސޯޓްގެ ބައެއް އުޅަންދު ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް