ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އުރީދޫއިން ހުވާވޭ

އުރީދޫއިން ހުވާވޭ "ޕީ10" އަދި "ޕީ10 ޕްލަސް" ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރެފި

  • 20  މެގަޕިކްސެލް ހިމެނޭ މި ފޯނަކީ ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޚާއްސަ ފޯނެއް
  •  އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުންވެސް ހުވާވޭ ޕީ10 އަދި ހުވާވޭ ޕީ10 ޕްލަސްގެ ފޯން ލިބިގެންދޭ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 24 މެއި 2017 | ބުދަ 05:05 2,085

އުރީދޫއިން ހުވާވޭ "ޕީ10" އަދި "ޕީ10 ޕްލަސް" ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުނީ އިންސްޓޯލްމެންޓަށްވެސް ނެގޭ ގޮތަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޚާއްސަ ފީޗާސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ، ހުވާވޭ "ޕީ10" އަދި "ޕީ10 ޕްލަސް" އުރީދޫން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

 

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ލައިވް މިއުޒިކާއެކު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހުވާވޭ އިން އުފައްދާފައިވާ "ޕީ10" އަދި "ޕީ10 ޕްލަސް" ބާޒާރަށް ނެރުއްވައި ދެއްވީ އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބު ހާނެވެ.

 

ވިހި  މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެއް ހިމެނޭ މި ފޯނަކީ ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޚާއްސަ ފޯނެކެވެ.  މޮނޮކްރޯމް ސެންސަރާއި، 12 މެގަޕިކްސެލްގެ އާރްޖީބީ ސެންސަރުގެ އެހީގައި ޕީ10 އިން އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ފޮޓޯތައް ނެގުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާއްސަ ފީޗަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 3ޑީ ފޭޝަލް ޑިޓެކްޝަން، ޑައިނަމިކް އިލޫޝަންތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި މި ފޯނަކީ ނެޗުރަލް ޕޯޓްރެއިޓް ނަގަން ހާއްސަ ފޯނެކެވެ.

 

"ސެލްފީ" ނެގުމަށްވެސް ޚާއްސަ ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނޭ ހުއާވޭ ޕީ10 ގެ އަދި ޕީ10 ޕްލަސް ގައި ތަފާތު އެހެނިހެން ގިނަ ފީޗާސްތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 

ހުވާވޭ ޕީ10ގެ ފޯނެއް އުރީދޫން ވިއްކަނީ 8،299ރ. އަށެވެ. އަދި ހުވާވޭ ޕީ10 ޕްލަސްގެ ފޯނެއް 9،899ރ. އަށް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެ. މީގެއިތުރުން   އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުންވެސް ހުވާވޭ ޕީ10 އަދި ހުވާވޭ ޕީ10 ޕްލަސްގެ ފޯން ލިބިގެންދާގޮތަށް އުރީދޫން އިން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

އެގޮތުން މަހަކު އެންމެ 650 ރުފިޔާ ދައްކަވައިގެން، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފަހުގެ ހުވާވޭ ޕީ10 ސީރީޒްގެ ފޯންތައް ބައްލަވައިގަނެވޭނެ 12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ވެސް އުރީދޫ އިން ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. މި ޕްލޭން ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، ޕޯސްޓްޕެއިޑް 249، 299، 399، 499، 749، 899، 999، 1499 ނުވަތަ 1999 ހިޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. އެގޮތުން ހުވާވޭ ޕީ10ގެ ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 1،199ރ. އެވެ. މި ފޯނަށް މަހުފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 650ރ. އެވެ. އަދި ހުވާވޭ ޕީ10 ޕްލަސް ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 1،399ރ. އެވެ. މަހުފީއަކީ 800ރ. އެވެ. އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން ޚިޔާރުކުރައްވާ މީހުންނަށް އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، މަހަކު ދެ ޖިބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް