ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

ރަމަޟާން މަހު ބީއެމްއެލްއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

  • މާލޭގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތައް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް
  • އެހެނިހެން ބްރާންޗްތައް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 23 މެއި 2017 | އަންގާރަ 22:45 2,092

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހެޑް އޮފީސް - އާކައިވް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

 

ރަމަޟާން މަހު އެހެން ހުރިހާ ބޭންކްތަކަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް ނިންމައި ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ މާލޭގައި ހުރި ބީއެމްއެލްގެ ހުރިހާ ބްރާންޗެއް ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ އެހެނިހެން ބްރާންޗްތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ރަމަޟާންމަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ބީއެމްއެލްއިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ 28 ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ކުރުމާއި، ފައިސާ ނެގުމާއި، ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މާލޭގައި ބޭންކިން ހިދުމަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ރަމްޟާން މަހު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ އެބޭންކުން ވަނީ ރަމްޟާން މަހު މާލޭގެ ހުރިހާ ބްރާންޗަކުންވެސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ، އެބޭންކުގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް