ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 21:48
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ އާއެކު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ އާއެކު
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
 
ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް އަންނަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ޔަގީންކަން ދެއްވީ، ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ އާއި، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގުޅުން ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުމަށް އަންނަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި މުނާސަބާ މާލެއާއި ބެއިޖިންގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނީ މި ގުޅުން ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ވެދިން އެހީ ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ޗައިނާއާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 1 ވަނަ ދުވަހު މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ޓޫވަލޫ، ޕަލާއު، ނައިޖީރިއާ އަދި ސައިޕްރަސްގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް