ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:17
ށ. ފުނަދޫ
ށ. ފުނަދޫ
ޓްވިޓަރ
ކަރަންޓު ކެނޑޭ
ށ. ފުނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
 
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން 30 މިނެޓަށް ކަރަންޓު ކަނޑަމުންދާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފި

ށ. ފުނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު އިބްރާހިމްފުޅު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ކެނޑެނީ ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލަ ދިމާވުމުން ކަަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް ދުވަހު ވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން 30 މިނެޓަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހެނީ ދެ ޖަނަރޭޓަރަށް އެންމެ ޕީކް ގަޑީގައި ލޯޑު ބޮޑުވާތީކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަހްމަދު އިބްރާހިމްފުޅު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ކަނޑަނީ ދުވާލު ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 09:00އަކާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުނަދޫ އިންޖީނުގެ ފެށުނީއްސުރެން ހިންގަމުން އަންނަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ. ފެނަކައިން އެ ރަށުގެ އިންޖީނުގެ ހިންގާކަމަށް ބުނެ ބައެއް އާންމުން ދަނީ އެވާހަކަތައް ފަތުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފެނަކައިން އެ އިންޖީނުގެ ހިންގަމުން ނުދާކަމަށާއި ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފެނަކައިން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށާއި ފެނަކައިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ށ. ފުނަދޫ އިންޖީނުގެ ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވަންތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ފެނަކައާ އިންޖީނުގެ ހަވާލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވެސް އަހްމަދު އިބްރާހިމްފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:47
ބޮޑުވަރު
މައްސަލަ ހައްލުވީމަތޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިކަން އެގެންވީ.
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:22
މޯޑު
ބޯދާ ގޮތްދޫނުކުރާ ރަށެއް. އަމިއްލަޔަށް ކަރަންޓް ދެނީ. ފެނަކައަކުން ނޫން