އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ރިޔާދް ސަމިޓް 2017

އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ރައީސް ތަގުރީރު ނުކުރައްވާ!

  • މީގެކުރިން ސަމިޓްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަޤުރާރުކުރައްވާނެކަން ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވޭ
  • ރައީސް ޔާމީނު ވަނީ މި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި
  • ސަމިޓްގައި އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ތަގުރީރަށް

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2017 | ހޯމަ 03:43 | 44,631

އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ - ޓްވިޓަރ

ސައުދީ އަރައްބިއްޔާގެ ރިޔާދުގައި ބޭއްވި އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓް ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކުރި ނަމަވެސް ރައީސް ވާހަކަފުޅު ނުދައްކަވަނީސް ސަމިޓް ނިމިއްޖެކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން  ބުނެ އެވެ. ރައީސް ސައުދީއަށް ފުރާވަޑާއިގެންނެވި ކަން އިއުލާނުކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

ރައީސް އޮފީހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް އިން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަގުރީރު ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އިރާކޮޅުވަނީ ޓްވީޓްވެސް ކޮށްފައެވެ.

 

 

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މި ސަމިޓްގައި 55 ގައުމެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

ޖަލްސާގެ މަންޒަރުތައް ވަގުތުން ދުރައް ދައްކަމުން ދިޔައިރު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން އާއި އަރިހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ޖަލްސާކުރާ މާލަމުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ސަމިޓް ނިމުނުކަން އިއުލާން ކުރެއްވި އިރު ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ސަމިޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަ ފުޅެވެ. އޭގެ އިތުރުން އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނާއި، މިސްރުގެ ރައީސްވެސް ސަމިޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ސަމިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޓެރަރިޒަމްއާ، ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާއިން ދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވާ ތައުރީފް ކުރެއްވިއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުންވަނީ އިސްލާމް ދީނަކީ، ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިއުމާ ގުޅުމެއް އޮތް ދީނެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.