ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 09:26
އެއަރ އަސްތާނާ
އެއަރ އަސްތާނާ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ކަޒަކިސްތާނާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުން
ކަޒަކިސްތާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ
 
އޮކްޓޯބަރު 4 ގައި ދަތުރުތައް ފަށާނެ
 
މިއީ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބާއްވާ ދަތުރުތަކެއް

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ކަޒަކިސްތާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކަޒަކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއަރ އަސްތާނާއިން ވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަޒަކިސްތާނުގެ އަލްމަޓީ ސިޓީން މާލެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ބާއްވަން ނިންމާފައެވެ.

ހަފްތާއަކު ހަތަރު ދަތުރު ބާއްވަން އެއަރ އަސްތާނާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރަށް ބަލައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފްލައިޓުތައް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް އެއަރ އަސްތާނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފްލައިޓްތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާތޯ ގަވައިދުން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެއަރ އަސްތާނާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަޒަކިސްތާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވަން ފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށިއިރު ރާއްޖެއާއި ކަޒަކިސްތާނާ ދެމެދު ބާއްވާފައިވަނީ ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ކަޒަކިސްތާނާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ބޭއްވި ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް