ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ހިތަދޫ ބަނދަރަށް ފެން ފޯރުކޮށް

ހިތަދޫ ބަނދަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

  • މިއީ 2015 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝައިނީ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ވއުދުވި ހިދުމަތެއް

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 17:54 | 1,726

ހިތަދޫ ބަނދަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ހިތަދޫ ބަނދަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްއިން ކުރަމުންދަނިކޮށް ފުލުހުން ނިކުމެ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގް ވިދާޅުވީ މިއީ 2015 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝައިނީ އައްޑު ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މަސްވެރިންނަށް ދޭން ވައުދުވި ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް މިމަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވުމުން ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓީ ކަމަށެވެ.

 

ސޯބެ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ފުލުހުން ނިކުމެ ހުއްޓާލީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ކަމަށާއި ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަކީ އައްޑު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމުން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

މި މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުން ތިން ސަރަހައްދަކަށް ފެނުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުން އެއް ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާއިރު އަނެއް ދެ ސަރަހައްދުގެ އަށްޑިހަ އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 މިއިން ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށްވެސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހިފައިވާ ހިދުމަތަކަށް ހުރަސް އެޅުން ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

2015 ވަނަ އަހަރު ކުރަން ނިންމި މަސައްކަތެއް މިއަދާއި ހަމައަށް އައި އިރުވެސް ނުކުރެވި އޮތުމުން ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެމަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިލް 2017 ގެ ފަހު ކޮޅުގައެވެ.

 

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޖާގަ ނުދީ މަސްވެރިން އަމިއްލައަށް ނަމަވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓުވިޔަ ނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސޯބެ ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ގޮވާލާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.