ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 12:04
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުން
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިޒަރ ވެކްސިން ދޭން ފެށުން
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި
 
ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އޮތް ބިރު މިހާރު ފިލައިގެން ގޮސްފި
 
މަދު ގައުމަކަށް ލިބިއި އޮތް މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން، ބެލެނިވެރިން ހިއްޕަވައި ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ދިނުން މުހިއްމު
 
ފުރަތަމަ ދުވަހު 600ހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފޭ

އުމުރުން 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އާންމުންނަށް މި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދުމުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވެސް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ދިނުމަށް މި ފެށި އާބާދީއަކީ މުހިއްމު އާބާދީއެއް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު 600 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސްކޫލްތައް ހުޅުވިގެން މިހާތަނަށް ކޮވިޑްގެ ރިޕޯޓެއް ސްކޫލްތަކުން އައިސްފައި ނުވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގައި ކާމިޔާބު ގައުމެއްކަމަށާއި، ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތުން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ، ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ހުއްޓި، ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އޮތް ބިރު މިހާރު ފިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ދަރިވަރުން ހާޒިރު ކޮށްގެން ކިޔަވައިދެވޭނެ އުއްމީދުތައް އައު ވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، މަދު ގައުމަކަށް ލިބިފައި އޮތް މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން، ބެލެނިވެރިން ހިއްޕަވައި ދަރިވަރުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޔޫއެސްގެ އެހީގައި ރާއްޖެއަށް 128,600 ޑޯޒް ފައިޒަރ ވެކްސިން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފައިޒަރ ވެކްސިނަކީ އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޖެހުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވެކްސިނެއް ކަމުން މި ފަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހާނީ ވަކި އުމުރު ފުރާތަކަކަށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވެކްސްގެ ދަށުން ލިބުނު ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހާނެ ފަރާތްތައް

  • 12 އަހަރާ 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން
  • ދިފާއީ ނިޒާމް ބަލިކަށި މީހުން
  • މާބަނޑު މީހުން (މާބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ނުޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ޖަހާނީ ފައިޒަރ ވެކްސިން އަދި މާބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޝީލްޑް ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިޒަރ ނުވަތަ އެސްޓްރާ ޒެނެކާވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ)
  • ކޮވިޝީލްޑް ނުވަތަ ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިގެން ބޮޑު ސައިޑް އިފެކްޓެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ، ދެވަނަޑޯޒަކަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އޭއީއެފްއައި ކޮމިޓީއިން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ނުވަތަ ކިޔަވަންދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔަވަންދާ ޤައުމުގައި ހަމައެކަނި ފައިޒަރ ޤަބޫލުކުރާ ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަންދާ ފަރާތްތައް

މިދިޔަ ދިރާސީ އަހަރު 10 ނިންމި ކުދިންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ އާއްމުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަންފަށާފައިވާއިރު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި މި ވެކްސިން ޖަހާނެ ސެންޓަރުތަކާއި ގަޑިތައް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހާނެ ސެންޓަރުތަކާއި ގަޑިތައް

އިސްލާމީ މަރުކަޒު - ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް - މެންދުރު 1:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް

ވިލިމާލެ ޔޫތު ސެންޓަރު - މެންދުރު 1:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް (އާއްމުކޮށް ޖަހަން ފަށާނީ އޯގަސްޓް 16 އިން ފެށިގެން)

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި މިދިޔަ ދިރާސީ އަހަރު ގްރޭޑް 10 ނިންމި ކުދިން ފިޔަވާ، 12 އަހަރާއި 17 އަހަރުގެ ކުދިންނާއި މާބަނޑުމީހުންނާއި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ އެހެން ފަރާތްތައް ވެކްސިން ޖެހުމަށް book.hpa.gov.mv މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަދައިގެން ވެކްސިން ޖަހަންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ޖެހުމަށްދާއިރު އައި.ޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓާއެކު ކަމާގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ގެންދިއުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް