ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 08:30
ސަމާއު ޝަރީފު - އެންޑީއޭގެ ޗެއަރމަން
ސަމާއު ޝަރީފު - އެންޑީއޭގެ ޗެއަރމަން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެންޑީއޭ ބޯޑު
އެންޑީއޭގެ ޗެއަރމަނަކަށް ސަމާއު
 
ބޯޑުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމު އަދިވެސް އޮތީ ހުސްކޮށް
 
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ، މެއި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު
 
ބޯޑުގައި 10 މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު، ބޯޑުގެ 5 މެމްބަރުންވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ، (އެންޑީއޭ) ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު، ސަމާއު ޝަރީފު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސަމާއު ޗެއަރމަނަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެ ބޯޑުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމު އަދިވެސް އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ހަބީބް އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގައި ފަރުވާގެ ނިޒާމު އެހާ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ނުދާކަމުގެ ޝަކުވާ ފަހަކަށް އައިސްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއާއެކު އެތަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރު ފެއްޓެވިއެވެ. އެންޑީއޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޯޑަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. ބޯޑުގައި 10 މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު، ބޯޑުގެ 5 މެމްބަރުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެންޑީއޭ ކުރިން ހިންގަމުން ދިޔައީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެތަން ހިންގަމުން އަންނަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ، މެއި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 26 މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ތަނެކެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދުކޮށް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް އޮންނަ ނޭއްގާނީ ނުފޫޒުތައް ކަނޑުވާލައި، މިނިވަންކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް