ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 19:33
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ތިލަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ތިލަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ނައިބު ރައީސް ތިލަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން
އެޗްޑީސީން ތިލަފުށީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
 
އެމްޓީސީސީގެ އޮފީސް ސަރަހައްދާއި ޑޮކްޔާޑް ބައްލަވާލެއްވި
 
ތިލަފުށީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި ކެމިކަލް ގުދަންވެސް ބައްލަވާލެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، އެޗްޑީސީން ތިލަފުށީގައި ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް މި މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ތިލަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާ ގުޅޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ބައްލަވާލައްވައި، އެކަމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިއްކަމުންދާ ސަރަހައްދާއި، ތިލަފުށީގައި އެޗްޑީ.ސީން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް ގުދަންތަކާއި, އެމްޓީސީސީގެ އޮފީސް ސަރަހައްދާއި، ޑޮކްޔާޑްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި ކެމިކަލް ގުދަނެއް ގޮވައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކެމިކަލް ގުދަންތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވާއިރު، ތިލަފުށީގައި އެޗްޑީސީން ހިންގާ ކެމިކަލް ގުދަނުގައި 34 ޔުނިޓް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. މި ގުދަނުގެ ޔުނިޓްތަކަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކެކެވެ.

އެޗްޑީސީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ތިލަފުށީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 127 ހެކްޓަރުގެ ބިމެކެވެ. މި ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިލަފުށީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް