ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 07:15
ޗައިނާއަށް އައި ވެލީގެ ތޫފާން
ޗައިނާއަށް އައި ވެލީގެ ތޫފާން
ސީ.އެން.އެން
ޗައިނާ
ވެލީގެ ތޫފާނާއެކު ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ފޮރުވިއްޖެ
 
ތޫފާނުގެ އުސް މިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 100 މީޓަރު

ވެލީގެ ތޫފާނާއެކު ޗައިނާގެ ޑުންހުއާންގ ސިޓީ ފޮރުވިއްޖެއެވެ.

ޗައިނާގެ ގޯބީ ހަނަފަސް ސަހަރާއާ އިންވެގެން އޮންނަ އެ ސިޓީއަށް އައީ 100 މީޓަރަށްވުރެ އުސް ވެލީގެ ތޫފާނެކެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ މަންޒަރު ސިފަވެގެން ދިޔައީ، ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އެވަގުތު އުޑުމަތި އެއްކޮށް ރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ. އެ ސިޓީގެ ފުލުހުން ވަނީ ވެހިކަލްތައް ވެސް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑުންހުއާންގއަކީ، ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ތަނެކެވެ. ޔުނެސްކޯގެ ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ސައިޓެއް ކަމުގައިވާ، ބުއްދާގެ ގަދީމީ ކުރެހުންތައް ކަނޑާ ނަގާފައިވާ މޮގާއޯ ކޭވް ވެސް ހުންނަނީ އެ ސިޓީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
16%
7%
51%
9%
7%
11%
ކޮމެންޓް