ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 23:23
ބެލްޖިއަމްގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައި
ބެލްޖިއަމްގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައި
ރޮއިޓަރސް
ބެލްޖިއަމްގައި ފެންބޮޑުވުން
ބެލްޖިއަމްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
ބެލްޖިއަމުން 6 މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޯރުތައް ބަންޑުންވެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި މިހާތަނަށް 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ބެލްޖިއަމްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 37 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، 6 މީހަކު ގެއްލިގެން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ކާރިސާތަކާބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 32 މީހެއް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހުޅަނގު ޖަރުމަނުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 160 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައި އިރު، 473 މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިރު، 6 މީހެއް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހުން ފެނުމުގެ އުއްމީދު ކުޑަވެފައިވާ އިރު، މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެމީހުން ވޭތޯ ބެލުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ޖަރުމަނުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައިވެސް 170 މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި ބައިގަރުނުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް