ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 21:44
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2020ގައި އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ
 
ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 564،228 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
 
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 555،494 ފަތުރުވެރިން
 
ޖުލައި މަހުގެ މިހާތަނަށް 53,679 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 564،228 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 555،494 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން، ފެބްރުއަރީ މަހު 96,882 ފަތުރުވެރިން، މާޗް މަހު 109,585 ފަތުރުވެރިން، އޭޕްރިލް މަހު 91,200 ފަތުރުވެރިން، މެއި މަހު 64,613 ފަތުރުވެރިން, އަދި ޖޫން މަހު 56,166 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 2,971 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ފެބްރުއަރީ މަހު އެއަދަދު ވަނީ 3,460ށް އަރާފައެވެ. އަދި މާޗު މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 3,535ށް އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރީލް މަހު ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު މަޑުމަޑުން ދަށަށް ދާން ފަށައި އެމަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް 3,040 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މެއި މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އައިސްފައި ވަނީ 2,084 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ޖޫން މަހު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައިސްފައި ވަނީ 1,872 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ މިހާތަނަށް 53,679 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ޖުލައި 15 ގައި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިން އައުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމާއެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް ޖެހިލައިގެން ދާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިމަހު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2,982 ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރާއްޖެ އަންނަމުންނެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާކެޓަށް ވާއިރު، ޖުލައި 15 ދުވަހު އެކަނިވެސް 7 ފްލައިޓެއް ވަނީ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނާއެކު ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައި 10 ގައުމަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއިންނެވެ. މި ލިސްޓުގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ އިންޑިއާ، ޖަރުމަން، ޔޫކްރެއިން، ކަޒަކިސްތާން، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ، ރޫމޭނިއާ އަދި ފްރާންސް އެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަން މިހާރު ވަނީ މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)އިން ކުރަމުން އަންނަ އިރު މިހާރުވެސް ތަފާތު 10 މާކެޓެއްގައި ދަނީ ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް