ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 17:39
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓާއި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން: މިއީ އިންގްލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ޔޫރޯ ފައިނަލް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓާއި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން: މިއީ އިންގްލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ޔޫރޯ ފައިނަލް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯގެ ފައިނަލް މެޗު
އަމިއްލަ ރަށުގައި އެންމެ ފަހުން ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ކުޅުނު ދެ ޓީމުވެސް ވަނީ ބަލިވެފައި
 
އިޓަލީ ބަލިވެއްޖެނަމަ ވިދިވިދިގެން ތިން ބަލި ހަމަވާނެ
 
އިންގްލެންޑަކީ ޔޫރޯގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ 13 ވަނަ ގައުމު
 
ދެ ފައިނަލް ދޭތެރޭގައި އިންގްލެންޑް ވަނީ 55 އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރެއް ކޮށްފައި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ފައިނަލުގައި އިޓަލީ އާއި އިންގްލެންޑް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ ޔޫރޯ އާއި ވޯލްޑް ކަޕް ހިމަނައިގެން އިޓަލީގެ ދިހަ ވަނަ ފައިނަލެވެ. އިޓަލީއަށް ވުރެ ގިނައިން ފައިނަލްގައި ކުޅެފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ ޖާމަނީއެވެ. ޖާމަނީ ވަނީ 14 ފައިނަލްގައި ކުޅެފައެވެ. އިޓަލީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގައި ހަފަހަރު އަދި ޔޫރޯ ފައިނަލުގައި ތިން ފަހަރު ކުޅެފައެވެ. ޔޫރޯގެ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ 1968 ގައެވެ. އެފަހަރު މޮޅުވެގެން ތަށި ހޯދިއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން 2000 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ފައިނަލަކީ އިންގްލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ޔޫރޯ ފައިނަލެވެ. އަދި މިއީ 1966 ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން އިންގްލެންޑުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ތާރީޚުގައިވެސް ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި އިންގްލެންޑުގެ ދެވަނަ ފައިނަލެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 55 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އިންގްލެންޑު އަލުން ފައިނަލެއްގައި ކުޅޭއިރު މިއީ ދެ ފައިނަލެއްގެ ދޭތެރޭގައި ޔޫރަޕުގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން މިހާތަނަށް ހޭދަކުރި އެންމެ ދިގު އިންތިޒާރެވެ.

މިފަހަރަކީ ޔޫރޯގައި އަލަށް އިންގްލެންޑު ކުޅޭ ފައިނަލް ކަމަށްވާއިރު އިންގްލެންޑް ހިމެނިފައިވަނީ ޔޫރޯގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ 13 ވަނަ ގައުމު ކަމުގައެވެ. މުޅިން އަލަށް ފައިނަލުގައި ކުޅެގެން ބަލިވެފައިވަނީ މީގެ ތެރެއިން ތިން ގައުމެވެ. އަނެއް ނުވަ ގައުމު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް ތަށި ނަގައިފައެވެ. އަލަށް ފައިނަލްގައި ކުޅެގެން ބަލިވި ތިން ގައުމަކީ 1960 ވަނަ އަހަރު ޔޫގޯސްލާވިޔާ، 1980 ވަނަ އަހަރު ބެލްޖިއަމް އަދި 2004 ވަނަ އަހަރު ޕޯޗުގަލްއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޕޯޗުގަލް ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޔޫރޯގެ ފައިނަލްގައި މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރު އިޓަލީ ބަލިވެފައިވުމާއެކު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންގްލެންޑް އަތުން ބަލިވެއްޖެނަމަ ފައިނަލްގައި ބަލިވުމުގެ ރިކޯޑާ އެއްވަރުވާނެއެވެ. ފައިނަލްގައި ތިންފަހަރު ބަލިވެފައިވާ ދެގައުމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ޖާމަނީ އާއި ރޫސީވިލާތެވެ. އެކަމަކު ރޫސީން ކުރީގައި ކުޅެފައިވަނީ ޔޫއެސްއެސްއާރް ގެ ނަމުގައެވެ. އިޓަލީ ދެ ފައިނަލެއްގައި ބަލިވެފައިވަނީ ދެހާސް ވަނަ އަހަރު ފްރާންސް އަތުންނާއި ދެހާސްބާރަ ވަނަ އަހަރު ސްޕޭނު އަތުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެވެނީ އިންގްލެންޑުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަނުގައި ކަމަށް ވުމުން އިންގްލެންޑު ހިމެނިފައިވަނީ އަމިއްލަ ގައުމުގައި މުބާރާތް ބާއްވައިގެން ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ޔޫރަޕުގެ އެގާރަ ވަނަ ގައުމު ކަމުގައެވެ. އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ ގައުމުގައި މުބާރާތް ބާއްވައިގެން ފައިނަލްގައި ކުޅުނު ދެ ގައުމުވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެއީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕޯޗުގަލް އާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑު ކުޅެފައިވަނީ އެ މުބާރާތް އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. އެއީ 1966 ގެ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފައިނަލް މިކުޅެނީވެސް މީގެ 55 އަހަރު ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެ އިންގްލެންޑް މޮޅުވި މަޝްހޫރު ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް