ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 19:19
ހިޔާ ޓަވަރު ތަކުގައި ކޮންކްރީޓް ކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ހިޔާ ފްލެޓް
ހިޔާ ޓަވަރުތައް ކޮންކްރީޓް ކުރުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެއްޖެ
 
ކޮންކްރީޓް ފިލްނުވެ ހުރުމުން އާންމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން
 
އެޗްޑީސީގެ އިންޖިނިއަރިން ޓީމުން އަންނަނީ މިކަން ބަލަމުން

ހިޔާ ޓަވަރުތައް ކޮންކްރީޓް ކުރުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ޓަވަރުތައް ކޮންކްރީޓް ކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯތަކުން ކޮންކްރީޓް ފިލްނުކޮށް ހުރިތަންތަން ފެނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހްމަދު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީގެ އިންޖިނިއަރިން ޓީމުން މިހާރު މިކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިރުވެސް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރިން ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވީޑިއޯ ދައުރުވާން ފެށުމުން އިންޖިނިއަރިން ޓީމުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސް، ހުރިހާ ޓަވަރެއްވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ސުހައިލް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާއެކު އިތުރު އިސްކަމެއް ދީގެން ޓަވަރުތަކުގައި އެހެން މައްސަލައެއް ހުރިތޯވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅިހެން އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މި ފްލެޓުތަކުގެ ހާލަތު މިހެން ހުރުމުން މިއީ ދިރިއުޅެން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު 14ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
7%
2%
22%
17%
49%
2%
ކޮމެންޓް
11 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 06:36
ޜައްބެ
ޙަދާފަ ހުރި ދަންތުރައެއްތީ
10 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 08:34
ހުރި
ގައިމު ޔާމީނު ކުރި އެއްކަމެއްވެސް ނެތޭ ތިނޫން ފާޑަކަށް ކޮށްފައެއް
10 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 01:34
ޝުހައިލް
ޟިކަމުގެ ޒިންމާ އެޗްޑީސީން ނަގަންޖެހޭ . ޟިކަމުން ވެސް އެނގެނީ ކަމާ ހަވާލުވެ ތިބީ ކުފޫ ހަމަނުވާ ބަޔެއްކަން
10 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 01:20
އިނޫ
ދެރަކަމެއް އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަޔާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އިހުމާލުވާ ބަޔަކައް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން
9 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 21:32
ބުރިޖު
ބުރިޖުގަ ރެނދު ލައިގެންވެސް އުޅުން. އެކަމަކު އެކަންވެސް ވީ ފެން ރޮއްޖަކަށް.